Главная » Продукти » Управління торговим підприємством (УТП)

Управління торговим підприємством для України

Ціна: 22000 грн

УТП – лідер українського ринку на лінійки 1С:Підприємство 8. Полегшена опція Управління виробництвом в Україні у співвідношенні  функціоналу. Оптимальний варіант співвідношення ціни і функціональності.

Використання даного програмного продукту використовується на умовах Ліцензійної угоди. Наші фахівці iT Artel нададуть вам безкоштовну консультацію. Залишайте заявку на сайті або безпосередньо набирайте. Конфігурація Управління торговим підприємством 8 для України - інноваційний інструмент функціонування і керівництва підприємством, що розвивається.

Дана конфігурація дозволяє автоматизувати завдання різного характеру: оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, аналізу та планування торгових операцій, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, підготовку регламентованої звітності.

Можливості рішення Управління Торговим Підприємством для України

 • Управління торговельною діяльністю
 • Складський облік
 • Облік банківських і касових операцій
 • управління взаєморозрахунками
 • Облік необоротних активів
 • Управління персоналом і розрахунок зарплати
 • облік виробництва
 • Бухгалтерський облік
 • Податковий облік
 • Формування регламентованої звітності
 • Сервісні можливості

Переваги продукту Управління Торговим Підприємством для різних відділів компанії

Відділ продажу Менеджери з продажу

 • Планують продажу по своїм клієнтам / товарними групами на підставі статистики продажів за попередні періоди;
 • Ведуть базу потенційних і реальних клієнтів, сегментируют клієнтську базу за різними ознаками (по регіонах, XYZ та ABC класифікації, за видами діяльності та інше);
 • Фіксують контакти і передпродажні переговори;
 • Обробляють замовлення покупців з усією супутньою інформацією (планові дати, оплати, відвантаження, умови поставки, ціни, знижки);
 • Узгоджують виконання замовлень з відділом закупівель;
 • Контролюють надходження товарів під замовлення покупців;
 • Аналізують оплати і стан взаєморозрахунків за своїм клієнтам;
 • Ініціюють відвантаження.

Керівник відділу продажу

 • Аналізує план / факт продажу і прибутковість продажів компанії в різних аналітичних розрізах (по підрозділах, відповідальним менеджерам, товарних групах, постачальникам й ін.);
 • Аналізує контакти клієнтів;
 • Аналізує клієнтську базу за різними ознаками (по регіонах, XYZ та ABC класифікації, за видами діяльності та інше);
 • Аналізує стан замовлень і взаєморозрахунків;
 • Аналізує оборотність і прибутковість товарів, використовує аналітичні звіти для ведення пріоритетних товарів / товарних груп.

Відділ закупівель Менеджери із закупівель

 • Моніторять потреби відділу продажів по закупівлям (який необхідний товар і коли);
 • Ведуть і контролюють оборотність товарів;
 • Аналізують попит на товари: які позиції користуються підвищеним попитом або навпаки є непопулярними;
 • Планують закупівлі (ранжуючи їх по товарних групах або постачальникам), для забезпечення не затовареності складу і, в той же час, забезпечувати потреби підприємства необхідними товарами точно в термін;
 • Автоматично формують замовлення: відбір для кожного виду товару постачальника, який надає найбільш вигідні умови по ціні, наявності і доставки;
 • Фіксують явки на витрачання грошових коштів.

Керівник відділу закупівель

 • Контролює менеджерів із закупівель;
 • Моніторить поточні і підсумкові плани підрозділу по закупівлях;
 • Контролює і планує взаєморозрахунки з постачальниками, контролює виконання договірних зобов’язань за термінами поставки, за кількістю поставлених, в рамках договорів, товарів або матеріалів.

Складський відділ Співробітники складського відділу

 • Інструмент для ведення карток складського обліку (прибуткові, видаткові, складські ордери).

Керівник складського відділу

 • Контролює рух по складу в оперативному торговому календарі;
 • Контролює фактичні руху по складу;
 • Аналізує розбіжності і визначає відповідальних, за кожним з розбіжностей;
 • Контролює ключові показники роботи складу, такі як оборотність товарів.

Відділ бухгалтерії Бухгалтер по банку

 • Бачить список затверджених заявок на витрачання грошових коштів і одним натисненням кнопки робить заповнене доручення, далі заповнює вивантаження платежів в систему «Клієнт-Банк» і формує бухгалтерські проводки.

Бухгалтер за основними засобам

 • Веде чіткий облік усіх основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства і виконує операції з ОС, регламентовані законом: облік надходження нових ОС, введення в експлуатацію, знос, індексація на експлуатацію, передача в ремонт, приймає з ремонту, фіксація виконаних ремонтів або модернізації ОС, фіксація передачі та продажу ОС і т.д .;
 • Кожна подія, що стосується ОС, відбивається у відповідній друкованій формі, затвердженої українським законодавством;
 • Картки ОС формуються автоматично.

Бухгалтер за матеріалами

 • Йому не доводиться додавати інформацію щодо документів по руху матеріалів. За дану функцію несуть відповідальність менеджери, комірники, співробітники виробничого відділу. Бухгалтер контролює правильність заповнення документів, їх своєчасне надання, відповідність даних;
 • Має набір звітів, які полегшують процес контролю даних по руху матеріалів та інших запасів на підприємстві.

Бухгалтер / розраховувач по ЗП

 • Робота розраховувача полегшується і зводиться до безпосереднього розрахунку заробітної плати за рахунок використання даних з підсистем кадрового обліку;
 • Якщо на підприємстві використовується додаткові види нарахувань, розраховувач самостійно створює формули для їх розрахунку, що створює незалежність від будь-яких програмістів. Співробітник самостійно керує методами розрахунку заробітної плати, які прийняті на підприємстві;
 • Розрахунок лікарняних, відпускних та інших видів розрахунків, пов’язаних з необхідністю обчислення середньої заробітної плати за великі періоди, автоматично розраховується системою. При цьому враховується і стаж співробітників, відпрацьований на підприємстві, і статистика нарахувань, невиходів;
 • Просте введення документів коригування, яке допомагає сторнувати неправильні записи. Наприклад, розраховувач помилився при нарахуванні заробітної плати та в наступному періоді виявив даний прорахунок. Він легко виправляє помилку, шляхом введення документа коригування. В результаті, система автоматично отсторнує неправильні записи з вірними позначками про періоди помилки і її виправлення. Важливо, що вимоги законодавства при цьому будуть дотримані без великих витрат часу з боку розраховувача;
 • Автоматично формуються форми регламентованої звітності, такі як «Форма-1ДФ», декларація з податку на доходи фізичних осіб, звіти по єдиному соціальному податку, а також статистичні звіти з праці.

Головний бухгалтер

 • Автоматичне формування і заповнення повного набору стандартно-регламентованої звітності – бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, декларація про прибуток, звіти за єдиним податком, розрахунки акцизного збору та інші. Завдяки системі «Звіт» можна не тільки формувати ці звіти, але і підписувати їх електронним підписом і відправляти їх в електронному вигляді в необхідні органи.

Для відділу бухгалтерії в цілому

 • Відсутність необхідності введення первинних документів, оскільки: менеджери із закупівель вводять в систему інформацію по парафіях товарів, менеджери з продажу – видаткові накладні, комірники – інформацію про рух товарів зі складів, виробничий відділ фіксує витрачені товари документами і накладними, а випущену продукцію – документами та звітами виробництва за зміну. Бухгалтеру необхідно лише перевірити наявність і повноту документів, проконтролювати автоматичне заповнення рахунків, за якими формуються бухгалтерські проводки, і затвердити документ до формування бухгалтерських проводок, тобто провести з бухгалтерського та податкового обліку;
 • Зручні і прості форми для відображення первинних документів або для контролю цих документів;
 • Зручні форми стандартних звітів, для контролю проводок по рахунках, таким як оборотно-сальдова відомість, картка рахунку й ін.;
 • Відповідальний за ведення податкового обліку аналізує відхилення сум з податкового та бухгалтерського обліку. Завдяки тому, що в стандартних звітах (аналіз рахунку, оборотно-сальдова по рахунку і ін.). Одразу помітно суму за конкретними витратами бухгалтерського обліку, суму по цим же витратам видно і в податковому обліку. Таким чином, контролювати розбіжності стає дуже просто.

Фінансовий відділ Інструмент спостереження і аналізу грошових коштів, які необхідні співробітникам. Керівник може затвердити, відхилити або відкласти будь-якої з платежів і проаналізувати поточну ситуацію платіжного календаря – чи вистачає грошей підприємству або намічається касовий розрив. Таким чином, з’являється можливість оптимально використовувати грошові кошти підприємства.

 

Кадрова служба

 • Повноцінний кадровий облік, як штатних співробітників, так і сумісників, а також співробітників, що працюють за договорами цивільно-правового характеру;
 • Ведення штатного розкладу організації;
 • Зберігання історії штатних розкладів, що дає доступ до додаткової інформації та можливість додаткового аналізу по попередньої діяльності;
 • Зберігання стандартної і додаткової кадрової інформації. Наприклад, облік даних по військовозобов’язаним та, в той же час, легко формуються друковані форми для надання до військкомату;
 • Ведення додаткової докладної інформації по кожному із співробітників. Наприклад, дані про розміри одягу співробітників для підготовки спеціалізованої форми;
 • Табеля формуються автоматично, на підставі введених первинних документів, таких як кадрові документи, переміщення, невиходи, лікарняні листи  й ін.

Інші сервісні можливості конфігурації Управління Торговим Підприємством для України 

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по всіх об’єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.). Пошук виконується з урахуванням морфології;
 • Завантаження курсів валют з Інтернету;
 • Підготовка і відправлення листів до відділу технічної підтримки;
 • Автоматична перевірка і установка оновлень Управління Торговим Підприємством через Інтернет.

BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3300
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11610
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22560
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42300
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100500
Залишились питання? Замовте дзвінок!
Схожі продукти