Главная » Продукти » Управління виробничим підприємством (УВП)

Управління виробничим підприємством для України (УВП)

Ціна: 99000 грн

УВП – рішення, що дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, управління персоналом, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування виробничих та торгових операцій, підготовку обов’язкової регламентованої звітності. Також включає підсистеми бюджетування та підготовки звітності згідно МСФЗ.

Рішення містить велику кількість підсистем, але на поточний момент поступається більш сучасному рішенням BAS ERP. Наші фахівці iT.Artel нададуть вам безкоштовну консультацію. Залишайте заявку на сайті або набирайте безпосередньо.

Функціональні можливості “Управління виробничим підприємством для України”

Завдяки автоматизації бізнес-процесів та фінансовій діяльності збільшується ефективність управління підприємством, що покращує умови для проведення внутрішнього так і  зовнішнього аудиту. Управління виробничим підприємством для України дозволяє будувати систему інформаційно-аналітичної, методичної та інструментальної підтримки керівництва компанією у досягненні поставлених цілей та задач. Основна увага приділяється основним бізнес-процесам, автоматизувавши які компанія може відчути фінансовий результат:

 • моніторинг показників та аналіз показників діяльності підприємства (KPI) –  Реалізовано “Монітор ефективності”, що включає комплект попередньо налаштованих показників ефективності, який доповнюється у відповідності з потребами і завданнями конкретного підприємства або керівника. Можливо налаштувати різні варіанти звітів за видами діяльності або по ділянках відповідальності керівників компанії або підрозділів.
 • управління фінансами, у тому числі:
  • бюджетування;
  • консолідаційна звітність;
  • управління грошовими коштами;
  • управління взаєморозрахунками;
  • бухгалтерський та податковий облік;
  • облік по МСФЗ (IFRS);
 • управління виробничими ресурсами (MRP II), у тому числі:
  • управління даними про вироби;
  • планування виробництва;
  • облік витрат і розрахунок собівартості;
  • управління запасами і складами;
  • управління закупівлями;
  • управління продажами і ціноутворення;
  • управління відносинами з клієнтами та постачальниками (CRM, SRM);
  • управління необоротними активами (EAM);
  • управління персоналом (HRM) та розрахунок заробітної плати

Управління виробництвом

Управління виробничим підприємством дає можливість організувати єдину базу нормативно-довідкової інформації для планування виробництва та обліку випуску готової продукції, що включає всі необхідні відомості:

 • номенклатура;
 • специфікації номенклатури;
 • технологічні операції;
 • технологічні карти виробництва;
 • робочі центри;
 • графіки роботи.

Процес виготовлення виробу (товару) описується в технологічній карті кожного виробництва, яка визначає склад і послідовність виконання технологічних операцій на робочих центрах (устаткування, цехи тощо). Для кожної технологічної операції задається нормативний час виконання роботи і розцінка для розрахунку відрядної оплати праці працівників.

Управління складами та запасами

Управління продажами (CRM) 

Стабільність роботи підприємства на ринку багато в чому визначає організація бізнес-процесів продажів. Для управління продажами до складу Управління виробничим підприємством включені такі ключові особливості:  планування і контролю продажів, інструменти роботи з замовленнями покупців.

Управління закупівлями

Стабільне постачання виробництва матеріалами і виконання замовлень покупців у заплановані терміни без перевищення планової собівартості вимагають чіткої організації закупівельної діяльності.

Управління персоналом (HRM), кадровий облік, розрахунок заробітної плати, рекрутинг


Кваліфіковані, лояльні та ініціативні співробітники здатні суттєво підвищити ефективність роботи будь-якого підприємства. Представлена ​​в Управління виробничим підприємством дана функціональність спрямована на організацію ефективної кадрової політики компанії (HRM – Human Resource Management – управління персоналом). Додатково для цілей рекрутингу використовуються документи події, що одночасно використовуються і в підсистемі CRM. 

 

Переваги програми “Управління виробничим підприємством для України” 

 • Бухгалтерський та податковий облік ширше ніж в інших конфігураціях лінійки програм: 1С:Підприємство. враховано потреби великих підприємств. 
 • унікальні підсистеми, яких немає в рішеннях не ERP класу. 

Бюджетування

Ключовою особливістю підсистеми бюджетування є поопераційний підхід до побудови бюджетів, на відміну від табличного підходу, що використано в BAS ERP. відповідно до цього підходу мінімальною одиницею бюджетування є бюджетна операція на окремому плану рахунків бюджетування, аналогічна бухгалтерській операції для бухгалтерського обліку. Підсистема дозволяє за допомогою універсального помічника створювати будь які операційні бюджети, та зводити їх в мастер-бюджети. Підсистема на основі запланованих бюджетних показників надає прогнозний баланс і його фінансовий аналіз. Доступні гнучкі звіти для виконання план-фактного аналізу бюджетів. 

МСФЗ

Підсистема дозволяє транслювати зведені проводки бухгалтерського обліку у план рахунків міжнародного обліку, окремими документами робити операції, що мають відмінності згідно міжнародних стандартів, виконувати консолідацію і елімінацію операцій. На основі отриманих таким чином проводок формується комплект звітності згідно міжнародним стандартам фінансової звітності англійською, або російською мовами. План рахунків МСФЗ і правила транслюванні доступні для редагування в режимі користувача. Але при суттєвих змінах в плані рахунків МСФЗ необхідна доробка комплекту звітності. 

Центральними системами конфігурації є підсистеми планування, диспетчеризації та фактичного обліку в цехах виробничого підприємства. реалізована гнучка і потужна система витрат і розрахунку собівартості готової продукції. Виробничі підсистеми мають великий перелік опційних налаштувань, що дозволяють налаштувати рішення на потреби конкретного виробництва. Виробничі підсистеми містять в собі низку аналітичних звітів для всебічного аналізу виробництва і оперативного прийняття управлінських рішень. 

Управління виробничим підприємством для України. Комплекс на 10 користувачів + клієнт-сервер
141300
Управління виробничим підприємством для України . Ліцензія для віддаленого доступу
2400
Управління виробничим підприємством для України . Ліцензія для ноутбука
18000
Клієнтська ліціензія на 1 робоче місце
3300
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11610
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22290
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42360
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100500
Залишились питання? Замовте дзвінок!
Схожі продукти