Головна » Продукти » Рішення BAS » BAS Малий бізнес

BAS Малий бізнес

Ціна: 8400 грн.

Готовий програмний продукт призначений для оперативного, фінансового та управлінського обліку, планування, аналізу та контролю діяльності вашого бізнесу. Програма дозволяє поетапно автоматизувати бізнес, починаючи з актуальних ділянок і поступово розширювати автоматизацію на інші ділянки обліку за необхідності. Рішення не перевантажено зайвим функціоналом, тому “BAS Малий бізнес” більш ефективний, легкий у впровадженні та подальшому використанню продукт. Його легко налаштувати під особливості вашого бізнесу.

“BAS Малий бізнес” в першу чергу кращий помічник для невеликих компаній, які займаються виробництвом (одягу, харчової продукції, меблів та інше), проектними роботами, будівництвом, наданням послуг та сервісним обслуговуванням. Якщо ви, наприклад, консалтингова чи IT компанія, то BAS для малого бізнесу ваш помічник. У програмі вже є велика база шаблонів звітів, яка допомагає власникам, керівникам і співробітникам різних відділів підприємства швидко формувати та обробляти інформацію для прийняття управлінських рішень. Комплексний підхід лише однієї програми – “BAS Малий бізнес” – дозволяє працювати та контролювати всі напрямки бізнесу. Операції з товарним асортиментом

 • ведення товарного асортименту, цін, знижок підприємства, планування продажів, а також роботи з покупцями і постачальниками в одній програмі;
 • реєстрація та зберігання номенклатури, зберігання різних типів цін номенклатури, друк прайс-листа;
 • реєстрація різних видів знижок і націнок;
 • установка і зміна ціни, розрахунок ціни за базовим показником, цінами номенклатури або цінами контрагента, округлення.

Маркетинг і продажі

 • аналіз продажів можна проводити за індивідуально налаштованими параметрами та будь-якими аналітичними розрізами;
 • складський облік товарних залишків можна вести і в розрізі товарних позицій, і за характеристиками товару;
 • створення замовлення постачальнику, планування дати надходження товару і оплата поставки автоматизується на основі аналізу даних попередніх періодів і поточних залишків товару в магазині;
 • формування планів продажу здійснюється в натуральному і вартісному вираженні і складаєтьсяпо підприємству в цілому або по окремих підрозділах..

Підготовка продажів і робота з клієнтами

 • реєстрація та зберігання контактної інформації клієнтів, контрагентів; реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками – вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
 • реєстрація замовлень покупців;
 • об’єднання замовлень покупців в проекти;
 • формування графіків відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • забезпечення потреби в товарах, резервування вільних залишків товарів на складах,замовлення під замовлення;
 • документальне оформлення продажів;
 • формування податкових документів по здійсненим продажам.

Постачання і закупівлі

 • службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб у товарах і послугах;
 • резервування товарів у вільному залишку в місцях зберігання.

Для процесу закупівель товарів, послуг і роботи з постачальниками в “BAS Малий бізнес” автоматизовані такі операції:

 • реєстрація постачальників і контактної інформації;
 • зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента;
 • зберігання видів цін, видів знижки, видів цін контрагента за договором;
 • зберігання інформації про користувача, котрий змінив ціну номенклатури контрагента;
 • реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації;
 • реєстрація подій при взаємодії з постачальниками та підрядниками – вхідні та вихідні дзвінки, листи, зустрічі та інше;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання; формування графіків поставок;
 • розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів.

Відображення надходження товарно-матеріальних засобів ви можете відображати за різними підходами:

 • надходження за плату від контрагента;
 • придбання підзвітною особою;
 • прийом на реалізацію від комісіонера;
 • отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку.

Запаси і склад Вести облік запасів підприємства можна на необмеженій кількості складів і для цього реалізовані такі можливості:

 • роздільний облік запасів – власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, отриманих та переданих в переробку;
 • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір і т. д.), а також партій запасів;
 • облік в розрізі осередків місць зберігання (зони, стелажі, полиці і т. п.); переміщення запасів;
 • використання ордерної схеми обліку запасів ;
 • друк етикеток і цінників;
 • інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбуткування та списання запасів.

Роботи, послуги, виробництво

 • управління даними про склад і технології виконуваних робіт і виробленої продукції;
 • планування виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг;
 • планування завантаження ресурсів підприємства;
 • реєстрація фактів виготовлення продукції.

Планування робіт співробітників

 • відрядні наряди – використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці. Наряди можуть бути індивідуальними і бригадними;
 • завдання на роботу – використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів.

Облік витрат підприємства та розрахунок фактичної собівартості

 • облік фактичних витрат у розрізах вартісного і натурального виміру;
 • розподіл матеріальних і нематеріальних витрат;
 • регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду;
 • звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт;
 • використання замовлень-нарядів (документів, які суміщають в собі функції замовлення покупця, рахунки на оплату, акту виконаних робіт та видаткової накладної для сфери сервісних послуг).

Грошові кошти

 • облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках;
 • оформлення первинних документів по банку і касі;
 • розрахунки з підзвітними особами;
 • інтеграція з “клієнт-банк”.

Зарплата і персонал

 • оформлення при прийомі на роботу;
 • кадрове переміщення;
 • звільнення працівників;
 • кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, які працюють за сумісництвом;
 • розрахунок з/п, ПДФО і внесків (ЄСВ) “;
 • формування платіжних відомостей на виплату зарплати та авансу співробітникам;
 • облік робочого часу (табель) як по дням, так і зведено за період;
 • формування аналітичних звітів по розрахункам з персоналом

Майно

 • прийняття до обліку;
 • зміна параметрів;
 • розрахунок амортизації;
 • продаж і списання.

Фінанси

 • ведення управлінського обліку;
 • отримання управлінського балансу;
 • формування та аналіз фінансового результату;
 • управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проведень документів.
 • фінансові звіти: оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати.

Фінансове планування (бюджетування)

 • прогнозний баланс;
 • бюджет прибутків і збитків;
 • бюджет руху грошових коштів.

Для керівника бізнесу створено “Монітор керівника” що відкриває можливості

 • легко контролювати та аналізувати діяльність підприємства за показниками: залишки коштів на рахунках і в касах підприємства;
 • дебіторська заборгованість – загальна, прострочена;
 • кредиторська заборгованість – загальна, прострочена;
 • прибутку і збитків;
 • прострочені зобов’язання перед покупцями і замовниками по відвантаженню товарів і надання послуг;
 • прострочені зобов’язання постачальників і підрядників з поставки товарів і надання послуг.

Додатково можна вивантажити та тримати під контролем:

 • загальні показники: продажу, доходи і витрати, стан оборотних коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості);
 • грошові кошти: залишки і рух в розрізі статей, за період;
 • дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за термінами боргу;
 • кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за термінами боргу.

Лише одне програмне рішення і Ви отримуєте можливість вести :

 • облік матеріалів, товарів, продукції;
 • планування завантаження ресурсів підприємства;
 • CRM
 • облік персоналу, розрахунок заробітної плати;
 • розрахунки з контрагентами та персоналом;
 • фінансова звітність
 • банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар;
 • торгові операції, в тому числі роздрібні продажі;
 • планування та облік виконання робіт і надання послуг;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • фінансове планування (бюджетування) та ін.

Даний програмний продукт не дозволяє вести бухгалтерський та податковий облік, але рішення легко інтегрується з конфігурацією “BAS Бухгалтерія”. Обравши BAS Малий бізнес від iT.Artel ви отримаєте:

 • безкоштовне встановлення програмного продукту;
 • інформаційно-технологічний супровід на 3 місяці безкоштовно або можливість отримати дванадцять місяців супроводу по ціні восьми. 

В рамках супроводу у Вас буде:

 • доступ до гарячої лінії, співробітники якої залюбки проконсультують з будь-яких питань стосовно програми;
 • особистий доступ до офіційних Інтернет-ресурсів з базою знань, методологічними та консультаційними матеріалами, інструкціями та навчальними матеріалами щодо роботи рішень BAS
 • доступ до всіх актуальних релізів оновлень програми;
 • консультація аудиторів та експертів по питанням користувачів;
 • сервіс електронної здачі звітності «FREDO Звіт»;
 • доступ до нормативно-довідкового сервісу RDI Service;
 • доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен”;
 • сервіс “Лекторій” (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд відеозаписів).

 

Телефонуйте нам 044 495 45 37

або залишайте заявку через кнопку зворотнього зв’язку.

BAS Малий бізнес
8400
BAS Малий бізнес ліцензія на 5 робочих місць
16710

Готовий програмний продукт призначений для оперативного, фінансового та управлінського обліку, планування, аналізу та контролю діяльності вашого бізнесу. Програма дозволяє поетапно автоматизувати бізнес, починаючи з актуальних ділянок і поступово розширювати автоматизацію на інші ділянки обліку за необхідності. Рішення не перевантажено зайвим функціоналом, тому “BAS Малий бізнес” більш ефективний, легкий у впровадженні та подальшому використанню продукт.

Залишились питання? Замовте дзвінок!
Схожі продукти