Головна » Продукти » Рішення BAS » BAS Будівництво. Бухгалтерія

BAS Будівництво. Бухгалтерія

Ціна: 8400 грн.

Рішення “BAS Будівництво. Бухгалтерія” призначене для ведення бухгалтерського і податкового обліку на підприємствах будівельної галузі і дозволяє автоматизувати повний інвестиційний цикл діяльності підприємств інвестора, замовника або підрядника.

«BAS Будівництво. Бухгалтерія» забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів тощо. До складу програмного продукту включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку і відображення даних у звітності. За необхідності ви можете самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

ОБЛІК «ВІД ДОКУМЕНТА» І ТИПОВІ ОПЕРАЦІЇ

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції — простий інструмент автоматизації, який ви можете легко і швидко налаштувати.

ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ КІЛЬКОХ ОРГАНІЗАЦІЙ

За допомогою «BAS Будівництво. Бухгалтерія» можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності кількох організацій. Облік для кожної організації можна вести в окремій так і в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати ФОП). Також у готовому програмному рішені для будівельних компаній реалізовано облік:

 • товарно-матеріальних цінностей;
 • складських операцій;
 • торговельних операцій;
 • комісійної торгівлі;
 • операцій з тарою;
 • банківських і касових операцій;
 • розрахунків з контрагентами;
 • основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів;
 • виробництва;
 • облік напівфабрикатів;
 • облік непрямих витрат;
 • заробітної плати і кадровий облік.

В «BAS Будівництво. Бухгалтерія» підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

«BAS Будівництво. Бухгалтерія» дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку. Автоматично формуються «Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності», а також Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб.

В програмі «BAS Будівництво. Бухгалтерія» реалізовано:

 • облік будівельних контрактів (можливе введення даних по поточним контрактам);
 • галузевий облік виробничих запасів: складський облік матеріалів по матеріально-відповідальним особам, облік спецодягу, спецоснащення, інвентарю та обладнання;
 • автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю;
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з виведенням універсальних Актів звірки;
 • формування звітів з аналізом оплати замовником і аналізом розрахунків з субпідрядником;
 • внутрішньогосподарські розрахунки по рахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» з урахуванням: поточних операцій, операцій щодо наділення відокремлених підрозділів виділеним майном, заборгованостей (авансів) стороннім контрагентам;
 • формування актів звірки по філіях з детальною аналітикою стану внутрішньогосподарських розрахунків та звіту за станом взаєморозрахунків з філіями.

Обравши «BAS Будівництво. Бухгалтерія» ви можете:

 • формувати пайові внески у замовника будівництва (який може бути в якості генерального інвестора; співінвестора, що використовує як власні, так і позикові кошти) як грошовими, так і негрошовими засобами;
 • сформувати частки адміністрації, як з виплатою (передачею) частки, так і з перенесенням частки на інші об’єкти будівництва і передачею адміністрації ТМЦ за її частку по об’єкту будівництва, розрахунки по договорам уступки права вимоги.
 • оформувати послуги замовника в складі капітальних вкладень об’єктів будівництва;
 • планувати та проводити аналіз капітальних вкладів;
 • оприбуткувати будівельно-монтажні роботи і витрати підрядників, компенсовані понад кошторисну вартість;
 • приймати замовником закінченого будівельного об’єкта.

За допомогою програми BAS для будівельної компанії можна вести облік:

 • будівельно-монтажних робіт (БМР) у розрізі об’єктів будівництва, виконаних власними силами та силами сторонніх підрядних організацій, у складі собівартості будівельних робіт і в складі виручки при реалізації БМР;
 • незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів;
 • ТМЦ та обладнання замовника: надходження ТМЦ та обладнання від замовника, переміщення між складами, повернення та списання;

Щодо облік у підрядників будівництва, то «BAS Будівництво. Бухгалтерія» реалізує облік прийнятих від субпідрядника робіт по об’єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику і відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами; облік ТМЦ з можливістю передачі субпідряднику.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (у файли з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності тому вам не потрібно робити це вручну. Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт» дає можливість безшовно обмінюватись даними облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу «FREDO Звіт» у програмі.

Додаткові сервісні можливості «BAS Будівництво. Бухгалтерія»:

 • повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по усіх об’єктах конфігурації (документам, довідникам і т. д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • завантаження класифікаторів;
 • налаштування обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або ФОП), тобто налаштування ролей користувачів з повним обмеженням доступу до данних;
 • помічник та сповіщення про автоматичне оновлення конфігурації;

Обравши “BAS Будівництво. Бухгалтерія” від iT.Artel ви отримаєте:

 • безкоштовне встановлення програмного продукту;
 • інформаційно-технологічний супровід на 3 місяці безкоштовно або можливість отримати дванадцять місяців супроводу по ціні восьми.

В рамках супроводу у Вас буде:

 • доступ до гарячої лінії, співробітники якої залюбки проконсультують з будь-яких питань стосовно програми;
 • особистий доступ до офіційних Інтернет-ресурсів з базою знань, методологічними та консультаційними матеріалами, інструкціями та навчальними матеріалами щодо роботи рішень BAS;
 • доступ до всіх актуальних релізів оновлень програми;
 • консультація аудиторів та експертів по питанням користувачів;
 • сервіс електронної здачі звітності «FREDO Звіт»;
 • доступ до нормативно-довідкового сервісу RDI Service;
 • доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен”;
 • сервіс “Лекторій” (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд відеозаписів).

Телефонуйте нам 044 495 45 37

або залишайте заявку через кнопку зворотнього зв’язку.

BAS Будівництво. Бухгалтерія
8400
BAS Будівництво. Бухгалтерія на 5 робочих місць
18300
Ліцензія на 1 користувача BAS Будівництво. Бухгалтерія
2400
Залишились питання? Замовте дзвінок!
Схожі продукти