Головна » Продукти » Рішення BAS » BAS АГРО. ERP

BAS АГРО. ERP

Ціна: 216000

Функціональні можливості BAS АГРО. ERP:

 • Планування сільськогосподарського виробництва
 • Оперативний облік сільгоспробіт і послуг
 • Розрахунки з пайовиками

За додатковою інформацією щодо продажу та впровадження продукту BAS АГРО. ERP звертайтеся до фахівців iT.Artel

ОсновнІ функціональні можливості продуктів “BAS АГРО. ERP”

 • Планування сільськогосподарського виробництва.
 • Формування технологічних карт полів і структури посівних площ.
 • Прив’язка видів робіт по полю або току до певної техніки та обладнання.
 • Планування заробітної плати співробітників і відрахувань в розрізі підрозділів.
 • Визначення планової потреби в матеріально-технічних і фінансових ресурсах.
 • Планування сум нарахованої амортизації.
 • Визначення планових сум нарахувань по паях.
 • Формування планової структури витрат по культурах і полях.
 • Формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції рослинництва, зведена потреба в ПММ, МТР тощо.
 • Формування планів продажів продукції рослинництва.
 • Формування бюджетів на підставі планів по рослинництву.
 • Оперативний облік сільгоспробіт і послуг.
 • Формування вартості прямих і непрямих витрат по культурах в розрізі полів.
 • Деталізований аналіз фактичних витрат в розрізі полів, культур, різних видів робіт і врожаю з кожного поля.
 • Централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства.
 • Облік автотранспортних, механізованих та немеханізованих сільськогосподарських, а також ремонтних робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників.
 • Облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів.
 • Оперативний облік робіт і продукції на току.
 • Можливе використання вагового терміналу.
 • Оформлення супровідних друкованих документів для власних чи залучених автотранспортів, що перевозить вантажі.
 • Облік талонів комбайнерів і бункеристів.
 • Взаєморозрахунки з пайовиками.
 • Автоматизований облік власних та орендованих земельних ділянок (паїв) та договорів про паї.
 • Можливість нарахування орендної плати по паях фіксованою сумою або в процентному співвідношенні, а також за майбутні періоди.
 • Доступні різні форми виплати орендної плати пайовикам: грошовими коштами, зерном, послугами та іншими негрошовими засобами.
 • Автоматизовано донарахування в кінці року орендної плати, що належить пайовику.
 • Автоматичне заповнення звіту “Відомості про наявність земельних ділянок” як доповнення до Декларації платника єдиного податку четвертої групи і регламентованого звіту “форма № 1ДФ”.

ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ “BAS АГРО. ERP”

Планування сільськогосподарського виробництва

Підсистема призначена для формування бюджетів, в яких надається можливість використовувати різні сценарії прогнозування. Все це дозволяє сформувати перелік робіт, матеріалів, витрат, які знадобляться для вирощування продукції. У продукті реалізована функціональність транслювання результатів сільськогосподарського планування в екземпляри бюджету. Формування бюджету відбувається на підставі накопичених в інформаційній базі даних про доходи та витрати. Розроблено функціонал створення технологічної карти поля – як документа, в якому плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їх виконання, а також розмір матеріальних витрат на вирощування продукції, з урахуванням попередників і передпопередників культур. На підставі планових обсягів продажів продукції і затверджених технологічних карт в програмі формуються ресурсні специфікації і замовлення на вирощування продукції, які є джерелом для формування потреб рослинництва у сировині, матеріалах і трудових ресурсах. Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей дозволяють здійснювати розшифровку до вихідних даних розрахунків. Дані можливості дозволяють істотно оптимізувати процес впровадження (коригування) обраних бюджетних моделей. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:

 • планування розміщення культур на полях;
 • формування технологічних карт полів;
 • визначення планової структури витрат по культурах і полях;
 • формування балансу продукції;
 • планування продажів продукції рослинництва;
 • формування бюджетів;
 • план-фактний аналіз сільськогосподарських витрат;
 • аналіз структури собівартості біологічних активів;
 • аналіз інформації про планові і фактичні витрати, накопичені на виробничих підрозділах сільського господарства в розрізі культур, полів і видів робіт.

Оперативний облік сільгоспробіт і послуг

Документи підсистеми призначені для реєстрації в оперативному обліку витрат, які далі стають джерелом даних для автоматичного формування документів регламентованого та управлінського обліків. Розроблено функціонал оперативного обліку фактичних витрат з усіма подробицями і аналітикою полів, культур, працівників, марок техніки, аж до кожної одиниці трактора, комбайна, автомобіля або персоналу: агронома, тракториста і ін. Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців. Реалізована можливість обліку автотранспортних і механізованих сільськогосподарських робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників. Підсистема дозволяє реєструвати сільськогосподарські і ремонтні роботи, що виконуються вручну для внутрішніх і сторонніх замовників. У продукті передбачена можливість реєстрації факту зважування, оформлення супровідних друкованих документів для автотранспорту, що перевозить вантажі з току, на тік і всередині току для підробітку або сушки зерна. Для формування документів по роботах допоміжних підрозділів використовується обробка, яка по аналітиці витрат розподіляє витрати на основне виробництво. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:

 • розрахунок заробітної плати водіїв і трактористів;
 • облік нормативних і фактичних витрат палива;
 • облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів;
 • реєстрація факту зважування;
 • розрахунок прямих та непрямих витрат по полях;
 • аналіз обсягу збору врожаю, врожайність полів;
 • аналіз витрат, накопичених на виробничих підрозділах сільського господарства в розрізі культур, полів і видів робіт;
 • аналіз рентабельності вирощуваних культур в розрізі полів.

Розрахунки з пайовиками

Функціональні можливості продукту дозволяють автоматизувати облік власних та орендованих земельних ділянок та орендної плати пайовиками на підприємстві. Продукт дозволяє вести деталізований облік договорів про паї з фізичними особами за територіальною належністю, даними про держ. реєстрацію і видами земель. Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:

 • робота з договорами про паї;
 • зміни розмірів оплат за договорами про паї;
 • нарахування орендної плати за паями і розрахунку податків і утримань;
 • закриття нарахувань орендної плати за паями за рік;
 • відображення взаєморозрахунків з пайовиками грошовими та негрошовими засобами;
 • реєстрація виплат за договорами про паї в міжрозрахунковому періоді;
 • отримання даних за договорами про паї;
 • план-фактний аналіз нарахувань орендної плати за паями в розрізі договорів;
 • формування регламентованої звітності.
BAS АГРО. ERP
216000
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3900
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
17100
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
28800
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
40000
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
90000
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
175000
Залишились питання? Замовте дзвінок!
Схожі продукти