Тел.: +38 044 495 45 37
Линия консультации: +38 044 360 41 19

1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины

«1С:Підприємство 8. Зарплата й кадри для бюджетних установ України» — це потужний інструмент для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати й ведення кадрового обліку в установах, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів, за наступними напрямками:

 • автоматизація розрахунку заробітної плати за декількома джерелами фінансування з формуванням окремих відомостей на виплату та відображенням даних у МО №5;
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • нарахування заробітної плати державних службовців;
 • відображення нарахованої зарплати й податків у витратах установи;
 • формування регламентованої звітності для подачі у Пенсійний фонд, ДПІ, органи статистики;
 • керування грошовими розрахунками із працівниками, включаючи депонування, аліменти та профвнески;
 • облік педагогічного навантаження;
 • облік кадрів та аналізу їх складу, кадрове діловодство.

 

Автоматизовано весь комплекс розрахунків із працівниками від первинних документів до складання звітів.

 

1С:Зарплата й кадри для бюджетних установ України

 

 

Можливості

1.1. Розрахунок заробітної плати

Для розрахунку й обліку заробітної плати в програмі автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

 • автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань — від оплати по окладу й різних надбавках до оплати лікарняних і відпусток по середньому заробітку;
 • гнучке налаштування схем нарахувань і утримань.

 

«Зарплата й кадри для бюджетних установ України» забезпечує ведення розрахунків із працівниками, а також облік витрат на оплату праці в складі витрат установи. Автоматизовано весь комплекс розрахунків із працівниками, починаючи з оплати лікарняних листів і відпусток до формування документів на виплату зарплати й депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

 

З метою забезпечення роботи в установах з більшою кількістю працівників основні «розрахункові» документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Підтримується введення «розрахункових» документів на підставі відповідних кадрових документів про відхилення.

 

У типовому рішенні реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді; розрахунок перехiдних з перiоду в перiод виплат з обліком введених на момент розрахунку даних про відхилення й фактичне роботу працівників і наступна виплата авансу.

 

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати «Зарплата й кадри для бюджетних установ України» автоматично формує всі необхідні уніфіковані форми по обліку заробітної плати й інші необхідні звіти, що дозволяють одержати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки,
 • аналітичні розрахункові відомості й реєстри по нарахуванням і утриманням;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • платіжні відомості для одержання грошей через касу;
 • довідки про суми середнього заробітку;
 • табель обліку використання робочого часу й розрахунку заробітної плати й т.д.

 

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм:

 • аналіз нарахувань працівників установ;
 • аналіз стану розрахунків із працівниками установ і ін.

 

1.2. Особливості державних органів управління, органів місцевого самоврядування

У конфігурації «Зарплата й кадри для бюджетних установ України» у повному обсязі реалізоване вирахування грошового утримання державних органів виконавчої влади, а також оплати праці місцевих органів влади.

 

Типове рішення надає можливість крім посадових окладів відповідно до посад служби нараховувати оклад відповідно до присвоєного рангу держслужбовця, а також весь спектр необхідних щомісячних і інших додаткових виплат.

 

1.3. Облік заробітної плати за джерелами фінансування

У конфігурації «Зарплата й кадри для бюджетних установ України» ведеться наскрізний облік всіх сум нарахувань і втримань у розрізі джерел фінансування безпосередньо при проведенні розрахунків, надана можливість налаштувати порядок відображення в бюджетному обліку кожного нарахування або утримання.

 

Всі аналітичні звіти по заробітній платі (розрахункові листки, відомості, реєстри й ін.) формуються за джерелами фінансування.

 

1.4. Облік кадрів і аналіз кадрового складу

«Зарплата й кадри для бюджетних установ України» дозволяє облік не тільки особистих даних працівників установи, але й службової інформації (підрозділ, де працює працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація). Реєструється й просування працівника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки й відрядження до звільнення чи виходу на пенсію.

 

Для аналізу кадрового складу інформації про працівників формуються різноманітні звіти. У тому числі списки працівників установи, рух кадрів, статистика кадрів і ін. У звітності по кадровому складу реалізований облік працівників у розрізі категорій посад, а також використання довільних угруповань посад установи.

 

1.5. Трудові відносини, кадрове діловодство

«Зарплата й кадри для бюджетних установ України» підтримує облік штатного розкладу установ з можливістю застосування різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

 

1.6. Вирахування регламентованих податків

«Зарплата й кадри для бюджетних установ України» забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків зі співробітників і нарахувань на фонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, податки до фонду соцстраху (на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, нещасних випадків на виробництві). При розрахунку виконується автоматична розбивка податків за джерелами фінансування нарахувань.

 

Включені в прикладне рішення аналітичні звіти надають можливість проведення повноцінного аналізу податкової бази в розрізі фізичних осіб — одержувачів доходів і видів розрахунку, а також нарахованих податків у розрізі фізичних осіб.

 

1.7. Регламентована звітність

У конфігурації «Зарплата й кадри для бюджетних установ України» автоматично формуються наступні регламентовані звіти для подання в податкові органи:

 • Форма 1ДФ;
 • Звіт у ФСС від нещасних випадків
 • звіт у пенсійний фонд
 • звіт у ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності
 • Звіт у ФСС на випадок безробіття
 • Персоніфіковані форми звітності в ПФУ

 

Також формується статистична звітність

 • Звіт по праці (форма 1-ПВ);
 • Звіт про наявність вакансій (форма 3-ПН)
 • Звіт про прийнятих працівників (форма 5-ПН)
 • Звіт по кількості працівників (форма 6-ПВ)
 • Звіт про використання робочого часу (форма 3-ПВ)
 • Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма 10-ПІ)

 

З метою ефективної перевірки переданої звітності в регламентованих звітах підтримується можливість інтерактивної деталізації (розшифровки) показників, а також реалізований режим перевірки співвідношень показників.

 

Передбачено експорт регламентованої звітності для передачі в податкові органи в електронному вигляді.

 

1.8. Ведення обліку діяльності декількох установ

За допомогою конфігурації «Зарплата й кадри для бюджетних установ України» можна вести кадровий облік і розрахунок зарплати декількох установ у централізованих бухгалтеріях у єдиній інформаційній базі з використанням єдиного переліку працівників всіх установ.

 

1.8.1 Виправлення розрахункових документів минулого періоду

У типовому рішенні передбачена проста й зрозуміла процедура виправлення, що повинен виконати користувач при виявленні неправильно проведеного документа «минулого» періоду. Неправильний документ досить просто «виправити», нарахувавши правильні суми. У документах, що містять розрахунки декількох співробітників, пропонується можливість виправити розрахунки поточного співробітника, виправити весь документ відразу або додатково відібрати перелік співробітників, розрахунки яких варто виправити.

 

Зарплата й кадри для бюджетних установ України це сучасний та зручний у застосуванні програмний продукт. Програма своєчасно оновлюється при зміні законодавства, що дає змогу бухгалтеру повністю на неї покладатись. Підтримка користувачів здійснюється на регулярній якісній основі промислового рівня. Якість продукту, його вартість та умови придбання, впровадження та подальшого супроводу приємно здивують користувачів інших програмних засобів. Організація нарахування заробітної плати та облік кадрів в системі «1С:Підприємство 8. Зарплата й кадри для бюджетних установ України» забезпечить прозорий облік, автоматичне формування звітності, дасть дані для аналізу витрат, кадрової статистики, для планування витрат на оплату праці на наступні періоди.

C этим продуктом устанавливают
Интеграция 1С с API Новой почтой
стоимость 2000 грн

Copyright © IT-Artel.